หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : BLP100807001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 นายาบ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง