ติดต่อเรา


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ : 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร : 053-942074
โทรสาร : 053-942074
Facebook: CENDiMcmu
Website : www.cendru.eng.cmu.ac.th