หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : BLP100501005

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 บอม ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง