หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : BLP100506001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 บอมพัฒนา ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง