หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : BLP100102002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ท่าแหน ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง