หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : BLP020304003

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ทาน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง