หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : BLP020302001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 นาแช่ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง