หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : BLP020306001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 นาสันติราษฎร์ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง