หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : BLP020502003

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 สบเติ๋น ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง